Intervija ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu

Monvīds Švarcs pašvaldībās strādā kopš 1994. gada. Viņš vadīja Gaigalavas pagasta padomi, Rēzeknes rajona padomi, bet no 2009. gada vada Rēzeknes novada domi. Monvīds Švarcs ir piedzīvojis vairākas pašvaldību reformas un šodien lūkojas ar bažām uz valdības lēmumiem, kas ir vairāk populistiski, nevis attīstību veicinoši...