Tematiskā lappuse

Projekts: Medijpratība Latgales kontekstā

Atceros, kā, studējot maģistra studiju programmā “Reģionālie mediji un komunikācija”, par savu maģistra darba tēmu biju izvēlējusies medijpratību. Tolaik – 2017./2018. gadā – ne visi bija dzirdējuši un zināja, kas tad īsti ir medijpratība. Arvien aktuālākas kļuva viltus ziņas, parādījās dažādi pētījumi, tomēr Latgales kontekstā šai tēmai netika pievērsta īpaša uzmanība.

Lapas