Klajā nācis Valentīna Lukaševiča dzejas krājums «Pādi navā svāti»

Izdots rakstnieka un literatūrzinātnieka Valentīna Lukaševiča dzejas krājums latgaliešu valodā «Pādi navā svāti» (2020), kas noslēdz 2005. gadā aizsākto tetraloģiju «Ceļš»...