Rimšu ģimene no Galēnu pagasta saņēma Valsts prezidenta apsveikumu Ziemassvētkos

Par stabilu Rīgas pils tradīciju kopš Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas prezidentūras laikiem ir kļuvusi svētku egles iedegšana kopā ar dižģimenēm no visiem Latvijas novadiem un pilsētām Rīgas pils laukumā. Parasti egles iedegšanas pasākumā piedalās katra novada labākās, stiprākās, kuplākās un radošākās daudzbērnu ģimenes, par kurām Valsts prezidents ir saņēmis atsauksmju vēstules no novadu pašvaldībām, bet aizvadītajos Ziemassvētkos, ievērojot valstī spēkā esošos epidemioloģiskos norādījumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, ģimenes saņēma Valsts prezidenta Egila Levita apsveikumu. Apsveikto skaitā ir arī Rimšu ģimene no Riebiņu novada un Birzāku ģimene no Līvānu novada...