Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezerā

Dagdas novada pašvaldība informē, ka Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 28. septembra saistošie noteikumi „Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezeros” zaudē spēku 1. janvāri...