Īstenots projekts “Viļakas viduslaiku pils maketa izgatavošana”

Projekts atbalstīts Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Leader konkursa projektā, un tā kopējās izmaksas ir 9120 eiro, publiskais finansējums sastāda 8208 eiro, domes līdzfinansējums un PVN likmes segšana – 1915,20 eiro...