Viduslatgales pārnovadu fonda “Labdarības aplis”

 

                             

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” ir viena no 30 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas īstenos Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Finansējuma programma Latvijā ir pieejama no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību, iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Kopējais programmas finansējums Latvijā ir 8,5 miljoni eiro. Viduslatgales pārnovadu fonds ir plānojis aktivitātes trim gadiem par kopējo summu 104 712, 51 EUR.

Viduslatgales pārnovadu fonda projekta “Labdarības aplis” mērķis ir veicināt un popularizēt kopienu filantropiju jeb labdarību Viduslatgalē. Projekta īstenošanas laiks ir no 2020. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. augustam. Aktivitātes aptvers Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas apkaimes iedzīvotājus. Projekta sadarbības partneri ir Preiļu novada dome, Līvānu novada dome un piecas biedrības (konkrētāk tālāk tekstā).

Ieskats plānotajās aktivitātēs

Trīs gadu laikā tiks rīkoti vairāki pasākumi, lai popularizētu labdarību un ilgtermiņā iesaistītus cilvēkus labu darbu veikšanā. Piemēram, fonds līdz šim katru gadu ir izmaksājis stipendijas mūzikas, mākslas un sporta skolu audzēkņiem. Mūsu mērķis ir panākt, lai stipendiju programmu atbalstītu pēc iespējas vairāk vietējo iedzīvotāju, nevis viens vai divi uzņēmumi. Sadarbībā ar Preiļu un Līvānu mākslas, mūzikas un sporta skolām notiks Mecenātu vakari, kuros sabiedrību motivēsim atbalstīt jaunos talantus ne tikai ar vienreizēju ziedojumu, bet kļūstot par bērnu un jauniešu pastāvīgajiem atbalstītājiem-mecenātiem, mentoriem. Paši skolu audzēkņi tiks iesaistīti mākslas darbnīcās, kurās kopā ar skolotājiem radīs suvenīrus savas vietas atpazīstamībai un ziedojumu piesaistei konkrētiem objektiem - Preiļu pils atjaunošanai, Līvānu dizaina soliņiem. Notiks vismaz četri skolas audzēkņu brīvdabas labdarības koncerti un izglītojoši pasākumi – izstādes.

Sadarbībā ar Preiļu un Līvānu uzņēmējdarbības centriem īstenosim korporatīvās sociālās atbildības semināru ciklu uzņēmējiem. Semināru cikla caurviju tēma būs labdarība un ziedošana kā sociāli atbildīga uzņēmuma prakse. Uzņēmuma iesaiste labdarībā nav nodeva sabiedrībai, bet veido spēcīgu un gudru kopienu, kas novērtē vietējo uzņēmumu radīto produkciju un pakalpojumus un saprot uzņēmēja, iedzīvotāja un vietvaras savstarpējo saķeri, lai dzīve “uz vietas” būtu pēc iespējas labāka.

Kampaņa “Ziedotāju aplis” būs vēl nebijis atraktīvs pasākums, kuras laikā vietējās biedrības aicinās atbalstīt savas idejas, savukārt atbalstītājs “balsos ar naudu” - dodot iespēju biedrībai īstenot ieceri, ar nosacījumu, ka labumu varēs baudīt pēc iespējas plašāks iedzīvotāju loks. Savukārt pusgada garumā Latgales reģionālā televīzija sižetu sērijās atspoguļos labdarības darbus Viduslatgalē, parādot dažādas pilsoniskas līdzdalības iespējas un ieguvumus.

Unikālas būs Lauku labumu brīvbodes divas reizes gadā. Lauku labumu brīvbodes būs vieta, kurās iedzīvotāji varēs atdot rudens vai pavasara lauksaimniecības un dārza produkcijas pārpalikumu tiem, kam to vajag visvairāk. Brīvbodes veicinās  pagasta iedzīvotāju rūpes vienam par otru, stiprinās neformālās saites un apliecinās savstarpējā atbalsta svarīgumu kopienā. Labdarības bodes īstenosim sadarbībā ar ģimeņu atbalsta centru “Puķuzirnis” Preiļos, biedrību “Baltā māja” Līvānos, sabiedrisko centru “Aizkalne” Aizkalnes pagastā, sabiedrisko centru “Smelteriešu cimdiņš” Salas pagastā un Galēnu kultūrvēstures biedrību Riebiņu novadā. Katras brīvbodes laikā plašam interesentu lokam būs iespēja piedalīties lekcijās par dažādiem mājsaimniecības pārvaldības tematiem. Par katru brīvbodi informēsim atsevišķi.

 

Projekts noslēgsies ar semināru sēriju pašvaldībās, kur kopā ar vietējiem politikas veidotājiem spriedīsim par kopienas stiprināšanas iespējām, akcentējot tieši iedzīvotāju iesaisti labdarībā.

Projekta nosaukums “Labdarības aplis” nav izvēlēts nejauši. Mēs ticam, ka stipru kopienu pilsētā, pagastā, novadā veido iedzīvotāju uzticēšanās viens otram, savstarpējais atbalsts un labvēlīga attieksme. Fonds darbojas ikviena Viduslatgales iedzīvotāju interesēs, kurš meklē palīdzību vai kurš pats grib palīdzēt un spēcināt citus. Labais griežas pa apli un atnāk atpakaļ pie labdarītāja. Mēs iegūstam visi - drošāku sabiedrību, kaut mazliet labāku dzīvi un galu galā morālu gandarījumu par labā vairošanu pasaulē.

 

Vairāk par projektu “Labdarības aplis”:

https://www.vlpf.lv/aktivo-iedzivotaju-fonds/viduslatgales-parnovadu-fonds-uzsak-ilgtermina-projekta-labdaribas-aplis-istenosanu

Par nodibinājumu “Viduslatgales pārnovadu fonds”:

www.vlpf.lv

 

Sagatavoja Evija Gurgāne, projekta vadītāja