Lūdz iedzīvotāju palīdzību industriālā maršruta izveidē

Projekta „Zaļās pilsētas plānošana” pārrobežu sadarbības starp Latviju un Krieviju ietvaros tiek izstrādāti divi jauni tūrisma maršruti Rēzeknes pilsētā: viens no tiem būs piemiņas maršruts, veltīts karos un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo piemiņas vietām, bet otrais būs veltīts pilsētas industriālajai pagātnei un tagadnei...