Nagļu pagastā mainīts pasta darbības modelis

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ (ikgadēji zaudējumi vairāk nekā 5200 eiro!) Rēzeknes novada Nagļu pagastā no 29. septembra tiek mainīts Nagļu pasta nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta un darba laiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām.