Līvānos ierīkots pirmais slēgtā tipa atkritumu laukums

Līvānos, Smilšu ielā, ierīkots pilsētā pirmais slēgtā tipa sadzīves atkritumu savākšanas punkts un uzstādīti atkritumu konteineri. Piekļuve, izmantojot piešķirto kodu atslēgu, iespējama tikai to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuras ir piesaistītas konkrētajam atkritumu savākšanas punktam.

Laukuma izbūves darbus veica SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, darbu izmaksas – 4284,29 eiro bez PVN.