Projektā pārbūvēti Varakļānu novada grants ceļi

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Varakļānu novada grants ceļu pārbūve”, kas tika īstenots ar mērķi uzlabot Varakļānu novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem...