Nav labāka veida, kā tikties ar dzejnieku klātienē!

Saulainajā jūlija piektdienā, 14. jūlijā, Krāslavas novada bibliotēkas pagalmā, mājīgā atmosfērā pagāja tikšanās ar dzejniekiem “Vārdi savai pilsētai” Krāslavas 100. dzimšanas dienas svinību ietvaros. Nav labāka veida, kā tikties ar dzejnieku klātienē, klausīties dzejas motīvos, atraisīt iztēli un gūt baudu!

Laipnais “Rainis” un stilīgā “Aspazija” aicināja pilsētas radošās personas uz improvizēto bibliotēkas vietu – “Salonu”. Šeit aicinātie viesi lasīja savas dzejas rindas.

Sākumā krāslavietis Viktors Bernāns visiem klātesošajiem uzdāvināja savu dziesmu, veltītu savai dzimtajai pilsētai Krāslavai.

Pasākumā dzejas lasījumā piedalījās:

  1. Ināra Dzalbe – literārajā pasaulē pazīstama ar pseidonīmu I. Nāra, kura ir sagatavojusi Krāslavas autoru kopkrājumu “Mana Krāslava”. Ināras dzejoļi ir iekļauti daudzos krājumos, kā arī aktīvi publicēti personīgajā Facebook blogā “Laime ir sīkumos”.
  2. Jeļena Vorošilova – viena no Krāslavas spilgtākajām personām, kura piedalās pašdarbības amatierkolektīvos, raksta projektus, organizē un iesaistās dažādās pilsētas aktivitātēs.
  3. Ērikas Zarovskas dzejas rindas skanēja pazīstamu cilvēku izpildījumā, gandrīz no īstas akas dzīlēm.
  4. Ērika Zarovska lasīja arī Ivara Stivriņa dzeju. Krāslavietis Ivars Stivriņš – uzņēmējs, kurš savu dzeju publicē galvenokārt sociālajos tīklos – Facebook grupā “Dzejas rupors”.
  5. Žanna Drozdovska raksta dzejoļus un teikas par Krāslavu, kā arī veido scenārijus pasākumiem. Viņas dzejoļi ir publicēti krājumā “Manai Krāslavai”.
  6. Irēna Moreino – mūsu novadniece un dzejniece.

Viesi, ciemiņi un pasākuma dalībnieki pavadīja burvīgu laiku kopā ar Krāslavas pilsētas dzejniekiem.

“Krāslava – maza, bet burvīga pilsētiņa,
Kur sirds sasaucas un sapņi iegūst spārnus.
Krāslavas – vēstures elpu aizraujošs
Rokraksts, kur senie griesti stāsta
Leģendas un tēva dzeja dzīvo
Mūžīgās lappusēs…”

Paldies Mūzai – Ligitai Upeniecei – par skaistajiem zīmējumiem, Aijai Stivriņai-Trunovičai un Krāslavas kultūras nama speciālistiem!

Krāslavas novada bibliotēkas lasītavas vadītāja Margarita Žavnerčika

Dzejas svētku dalībnieki Krāslavas simtgades fotogrāfijā

Ilonas Cabules foto