Rudzātos top jauns 3x3 basketbola laukums

Rudzātu ciema centrā ar LEADER programmas, Līvānu novada un ziedotāju atbalstu starp daudzdzīvokļu mājām uz pašvaldības zemes tiek būvēts 3x3 basketbola laukums. Šo projektu virza biedrība “Sēnīte”, būvdarbus veic SIA “Solart būve”. Pēc bruģēta laukuma izbūves uz tā tiks uzstādīts FIBA sertificēts āra basketbola laukuma segums no Zviedrijas firmas Bergo Flooring. 
Pirms diviem gadiem, 3x3 Olimpiskā zelta iedvesmotiem, aktīvajiem rudzātiešiem radās doma, ka būtu ļoti jauki, ja Rudzātu centrā atkal būtu visiem pieejams āra basketbola laukums. Par šo ieceri izdzirdējušie vietējie jaunieši pāris dienu laikā savāca apmēram 150 parakstu, kas deva uzticības mandātu biedrības “Sēnīte” projekta virzītājam Ivo Brūveram ķerties klāt darbiem.
Pa šo laiku āra laukuma būvniecībai ir piesaistītas investīcijas 36 tūkstošu EUR apmērā – 27 tūkstoši EUR no LAD, LEADER projektu naudas, 3 tūkstoši EUR no Līvānu novada, bet 6 tūkstoši EUR tika saziedoti divās ziedojumu vākšanas kampaņās.
Šis projekts tika pieteikts arī Viduslatgales pārnovadu fonda pasākumam “Ziedotāju aplis”, kura ietvaros tika saziedoti 2333 EUR, lai biedrība “Sēnīte” varētu iegādāties āra solus, krēslus un bumbas. Arī šie līdzekļi ir apgūti.
Šajā laukumā paredzēts rīkot vietēja un plašāka mēroga mačus, bet ikdienā laukums būs pieejams ikvienam bumbot gribētājam. Laukuma svinīgā atklāšana paredzēta šajā vasarā, un tā tiks izziņota plašāk biedrības “Sēnīte” Facebook kontā, informēja I. Brūvers.