Rēzeknē divām iestādēm – Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balva

18. maijā Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (DAIF Latvija) svinīgi pasniedza “Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balvas 2023” par paveikto 2022. gadā vairākās nominācijās – eksports, izglītība, inovācijas, pētniecība, izaugsme un partnerība.

Šogad nominācijā “Pētniecība” balvu saņēma Valsts robežsardzes koledža un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija par starptautisko zinātniski praktisko konferenci “Robežu drošība un pārvaldība” un Iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātņu žurnālu “Border security and management”. Balvu saņēma Valsts robežsardzes koledžas direktora vietniece, pulkvede Daiga Kupcāne un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne, prof., Dr.oec. Iluta Arbidāne.

D. Kupcāne pateicās DAIF Latvija par doto unikālo iespēju pieteikt un parādīt plašākai sabiedrībai, drošības un aizsardzības nozarei divu augstākās izglītības iestāžu ilggadēja darba un pētnieciskās sadarbības rezultātu. Viņa uzsvēra, ka konferences pētījumu rezultāti ir nozīmīgi Eiropas telpas drošības nodrošināšanai.

Konferencē piedalījās Valsts robežsardzes koledžas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētāji, studējošie un absolventi, ārvalstu tiesībaizsardzības dienestu amatpersonu un izglītības iestāžu pārstāvji no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Moldovas, Rumānijas un Ukrainas robežsardzes pirmskrīzes gados, kā arī pēdējās divās konferencēs – Centrālās Āzijas valstīm. Konferences paneļdiskusijās ar aktuālo jautājumu prezentācijām aktīvi piedalās arī Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes, Valsts policijas koledžas, kā arī Valsts robežsardzes štāba un teritoriālo struktūrvienību pārstāvji. 2022. gadā pirmo reizi klātienē ar uzrunu un dalību paneļdiskusijā piedalījās Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) izpilddirektora pienākumu izpildītāja A. Kalnāja.

Zinātniskajā žurnālā visi raksti ir starptautiski recenzēti un ir iekļauti starptautiski citējamās datubāzēs. Žurnāls pieejams Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atvērtajā zinātnisko žurnālu datubāzē, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, informē BRK Valsts robežsardzes koledžas direktora vietniece (mācību darbā) Daiga Kupcāne.