Daugavpilieši stāstīja apkaimju līdzdalības stāstus

Iedzīvotāji apvienojas biedrībās vai domu biedru grupās, lai uzlabotu dzīves kvalitāti savā apkaimē

16. maijā Daugavpils mūzikas klubā/ bārā “Artilērijas pagrabi” notika pasākums “Daugavpils apkaimju līdzdalības stāsti”. Šoreiz organizatori – biedrības “Cita Daugavpils” komanda – bija uzaicinājuši Cietokšņa kopienas, Ķīmijas apkaimes Darbīgās kopienas, Mežciema biedrības un Križu apkaimes biedrības “Draudzība – K” pārstāvjus pastāstīt par savu darbību.
Križu apkaimes biedrības “Draudzība – K” pārstāve Jeļena Šalaja pastāstīja, ka biedrība dibināta pirms desmit gadiem, un šobrīd tā apvieno pensionārus, rīkojot vingrošanas nodarbības, konkursus, svētkus, turklāt visās aktivitātēs sadarbojas ar Križu pirmsskolas izglītības iestādes un jauniešu biedrības saimēm. Viņa aicina apmeklēt svētku pasākumu, kas notiks Križos 20. maijā. Šo biedrību atbalsta Lilita Gadzāne, kura vada Daugavpils dienas centru “Saskarsme” un piedalās pilotprojektā “Sociālais darbs kopienās”. Pateicoties šai sadarbībai, piemēram, šogad Križu pietura ietērpsies grafiti noformējumā.
Tikmēr Mežciema biedrības saime, īstenodama projektus, jau ir apzinājusi Mežciema, kas ir vasarnīcu un sanatorijas “Mežciems” apkaime, kultūrvēsturiskās koka arhitektūras ēkas, kuras vēlas saglabāt, un ievērojamus novadniekus, kā arī rīko talkas, svētkus, kopā sanākšanu ar muzicēšanu utt., izstāstīja šīs biedrības pārstāve Jelena Žukova. Arī biedrības “Mežciems” komanda 20. maijā plkst. 18.30 un 21. maijā plkst. 11.00 Daugavpils Centrālajā parkā rīkos pasākumus ģimenēm. 
Cietokšņa kopienas komanda cenšas uzlabot sabiedrisko kārtību, atkritumu šķirošanu, arī infrastruktūru cietoksnī, tāpēc tiekas ar Daugavpils pašvaldības iestāžu amatpersonām, Valsts policijas pārstāvjiem un citu nozaru speciālistiem un kopā meklē problēmu risinājumus, pastāstīja šīs kopienas pārstāvis Jurijs Nikolajevs.
Savs stāsts ir arī Ķīmijas apkaimes Darbīgās kopienas Latgalē saimei. To izstāstīja Arvita Jukša, uzsverot, ka sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru, Lielbritānijas vēstniecību Latvijā dažādās aktivitātēs un projektos apvienojušās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes, ģimenes, tostarp ukraiņu bēgļu ģimenes, jaunieši, biedrības, kopienas, un visi kopā dara mazas un lielas lietas (rīko grantu konkursus, talkas, pasākumus u.c.). Piemēram, šobrīd ir iegādāti puķu stādi, un jebkurš Ķīmijas apkaimes cilvēks var pieteikties pie Arvitas, lai stādītu puķes pie savas mājas vai iestādes.  
Savukārt par pašvaldības atbalstu apkaimēm stāstīja Daugavpils domes deputāts Igors Aleksejevs, pastāstot, ka top līdzdalības budžeta dokumentācija, lai varētu finansēt šo apkaimju ierosinātos projektus, kā to nosaka jaunais Pašvaldību likums. Tāpat viņš pieļāva, ka būs jāsaglabā pašvaldības atbalsts arī biedrībām. 
Interesanti, ka ir tapusi Daugavpils 25 apkaimju karte, un katrs pasākuma dalībnieks uzlīmēja smaidiņu kartē pie tās apkaimes, kurai jūtas piederīgs.
Kā teica viena no pasākuma līdzrīkotājām Diāna Soldāne, pasākumā bija sanākuši gan cilvēki, kuri ir dzimuši Daugavpilī un dzīvo šeit, gan tādi, kas aizbraukuši studēt uz Rīgu vai, gluži pretēji, atbraukuši studēt vai strādāt Daugavpilī, gan tādi, kuri atgriezušies Daugavpilī, bet visus vienoja griba sirdī un ar darbiem mainīt dzīvi sev apkārt. Savukārt Inga Belousa atzina, ka ir tik labi, ja ir apkaimes cilvēki, labi kaimiņi, kuri piekrīt, piemēram, palaistīt tavā dzīvoklī puķes, kad esi uz dažām dienām izbraucis no Latvijas. Lilita Gadzāne uzskata: “Iedzīvotāju līdzdalība savas apkaimes dzīvē sākas ar to, ka vispirms paši ieraugām un risinām problēmas, un, ja paši nevar, tad pieaicinām pašvaldību.” “Tādi apkaimes cilvēki ir ļoti vajadzīgi un svarīgi, lai mēs dzīvotu Daugavpilī vēl labāk,” teica I. Belousa. 

Pasākumu rīkotājas biedrības “Cita Daugavpils” pārstāves Diāna Soldāne (no kreisās) un Inga Belousa aicināja iedzīvotājus līdzdarboties apkaimēs

Mežciema biedrības pārstāve Jelena Žukova iepazīstināja ar paveikto Mežciemā, lai šī vasarnīcu un sanatorijas “Mežciems” apkaime atgūtu agrāko spozmi

 

Egitas Terēzes Jonānes teksts un foto