Martā Ludzas novadā divām jubilārēm nosvinēti 100 gadi

24. martā nozīmīgo dzīves jubileju svinēja Anēļa Urtāne, kura dzīvo Isnaudas pagasta Martišos. Kā Ludzas novada Sociālajam dienestam pastāstīja jubilāres radi, Anēļa ir dzimusi Pušmucovas pagasta Vecumniekos Stepana un Veronikas ģimenē. Ģimenē bija pieci bērni – četras māsas un viens brālis. 1947. gadā Anēļa apprecējās un ģimene pārcēlās uz Dzērvēm Mežvidu pagastā. Kādu laiku ģimene dzīvoja Babītē, tolaik Anēļa bija mājsaimniece, bet strādāja lauku darbus – turēja govis, piena produktus veda pārdot uz Āgenskalna tirgu. Pārceļoties atpakaļ uz Latgali, Anēļa strādāja lauksaimniecībā un lopkopībā. 1975. gadā ģimene pārcēlās uz Martišiem Isnaudas pagastā. Anēļa uzsāka darbu siltumnīcās un līdz pensijas vecumam tur arī strādāja.

Anēļa izaudzināja divus bērnus, viņai ir četri mazbērni un seši mazmazbērni. Kuplā saime sarīkoja jauku pārsteigumu jubilārei svētkos. Jubilāre saņēma sveicienu arī no Ludzas novada pašvaldības. 

Marija Davidova dzimusi 1923. gada 11. martā Abrenes rajona Gauru pagastā. Augusi četru bērnu ģimenē, bija vecākā no māsām. Kundze dzīvojusi Kārsavā, kur nopirka māju, turēja gotiņu un rūpējās par savu piemājas dārzu. Sievietei patika izšūt, adīt, lasīt. Viņa izšuva salvetes, dvieļus, informē laikraksts "Ludzas Zeme".  

Šobrīd Marija mitinās pansionātā "Mūsmājas", kas atrodas Malnavā. Jubilāre saņēma daudz laba vēlējumu gan no sociālā aprūpes centra administrācijas, gan personāla, draugiem un radiem.

Ar īpašu sveicienu uzstājās Malnavas pagasta pašdarbnieki. Sveikt jubilāri Ludzas novada pašvaldības vārdā ieradās domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Silicka.