Ludzānietēm panākumi senioru literārās jaunrades konkursā

 

1. martā Rēzeknē norisinājās Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkursa “Sapņi un piepildījums” noslēguma pasākums. Prozas konkursā augstu novērtētas Ludzas novada biedrības “Līdzdalībai nav vecuma” dalībnieces Anna Ķipļuka un Natālija Lavrenoviča, iegūstot godalgotas vietas. Konkursu organizēja Latgales Reģionālā pensionāru apvienība. 
Vadoties pēc konkursa nolikuma, dalībnieki tika aicināti iesniegt dzeju arī latgaliešu valodā. Godalgotu vietu ieguva Natālijas Lavrenovičas dzejolis “Seniores sapņi”, kas uzrakstīts latgaliski. 
“Ļoti patīkami, ka mūsu biedrības dalībnieču veikums tika novērtēts. Vienīgais iesūtītais dzejolis latgaliešu valodā ieguvis godalgotu vietu, un tā autore ir mūsu novadniece,” priecājas biedrības vadītāja Vera Putāne. 
Tāpat pasākumā varēja aplūkot senioru radošo darbu izstādi, kurā kopumā eksponēti 45 rokdarbnieču darbi, tika sveikti jubilāri un klātesošie varēja izbaudīt koncertu. 
Ludzas novada senioru biedrība “Līdzdalībai nav vecuma” aktīvi darbojas Latgales Reģionālajā pensionāru apvienībā. Biedrības dalībnieces piedalās dažādos konkursos un aktivitātēs. Jau vasarā, 17. jūnijā, ansamblis “Priecīgās vecmāmiņas” dosies uz Balvu novada Rugāju pagastu, kur notiks Latgales senioru dziesmu un deju svētki, informē Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska.

 

Mūsu aktīvākās seniores un domes priekšsēdētāja otrā vietniece Ināra Silicka devās uz pasākumu atbalstīt dzejnieci Annu Kipļuku (priekšā)

Janas Dukaļskas foto