Īstenots projekts “Kabatas lukturītis”

Līvānu 1. vidusskolas Skolēnu parlaments pirmajā semestrī īstenojis daudz dažādu pasākumu un aktivitāšu. Viens no apjomīgākajiem un nozīmīgākajiem ir bijis JSPA projekta “Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības un darbības veicināšana” ietvaros realizētais projekts “Kabatas lukturītis”. Mentālā un garīgā veselība ir cilvēka pamats veiksmīgai ikdienai. Šī tēma projekta ietvaros tika aktualizēta un izrunāta paneļdiskusijā kopā ar jauniešu vidū populāriem YouTuberiem treneri/ fizioterapeitu – Gustavu Mellenbergu un bundzinieku Dāgu Smilškalnu. Visu vecumposmu skolēniem bija iespēja iesaistīties radošajās darbnīcās, kas ļāva pārvarēt bailes, izpaust emocijas un izzināt sevi caur krāsu, smilšu un sajūtu terapiju. Kopā ar skolas sociālo pedagogu, psihologu bija iespēja izrunāt sev aktuālas tēmas un tikt pie sev vēlama hennas zīmējuma vai apgleznotas sejas, kā arī piedzīvot emocijas sporta aktivitātēs, savstarpēji sadarbojoties un kārtīgi izdejojoties sen nebijušā diskotēkā.
Projekta mērķis bija sekmēt Līvānu 1. vidusskolas skolēnu aktīvu līdzdalību dažādās radošās aktivitātēs, vairojot skolēnos labbūtību, veicinot garīgo veselību, kā arī mazinot pandēmijas radītās sekas gan skolas dzīvē, gan ikdienā. 
Dzīve vienmēr būs košāka, ja Tu esi radošs un aktīvs.


Līvānu 1. vidusskolas skolēnu parlaments