Apstiprina nolikumu zīmes “Izlolots Rēzeknes novadā” saņemšanai

Rēzeknes novada domes 19. janvāra sēdē pieņemts atpazīstamības un identitātes zīmes “Izlolots Rēzeknes novadā” nolikums un kārtība, kādā uzņēmējiem iespējams pieteikties zīmes saņemšanai un lietošanai.

To var izmantot Rēzeknes novada uzņēmēji, popularizējot savus produktus un pakalpojumus Latvijas Republikā un ārpus tās robežām. Atpazīstamības un identitātes zīme apliecina, ka ražotā vai tirgotā produkta vai pakalpojuma izcelsmes vieta ir Rēzeknes novada administratīvā teritorija un ka produkti vai pakalpojumi ir atpazīstami un kvalitatīvi. Informācija par uzņēmējiem, kas pieteiksies zīmes lietošanai, tiks izvietota mājaslapas sadaļā “Izlolots Rēzeknes novadā”. Sadaļā uzņēmējam būs iespēja izvietot plašāku informāciju par savu darbību un piedāvājumu.

Atpazīstamības un identitātes zīmi piešķir produktiem un pakalpojumiem, ja tie atbilst vairākiem kritērijiem, tostarp juridiskajai adresei jābūt reģistrētai Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā un uzņēmējam nav parādsaistību ar Rēzeknes novada pašvaldību un tās iestādēm u.c. Vairāk par pieteikšanās zīmes saņemšanu un nolikumu – vietnē rezeknesnovads.lv.