Pie Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīcas atklāts informatīvais stends par ēkas vēsturi

Vēsturiskā “Tipogrāfijas” ēka atdzimusi pašvaldības projektā

28. septembrī, atzīmējot Eiropas kultūras mantojuma un Pasaules Tūrisma dienas, pie tagadējās skolēnu dienesta viesnīcas Atbrīvošanas alejā 92 ar pateicības vārdiem un jaukiem vēlējumiem notika informatīvā stenda atklāšana, kurš rēzekniešiem un pilsētas viesiem vēstīs un atgādinās par atjaunotā, tautā sauktā Surmoņinu nama vēsturisko nozīmīgumu.

 Katedras tipa stends tika uzstādīts pēc Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīcas vadītājas Ilgas Kolosovas iniciatīvas, realizējot Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” Mazo kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa projektu “Vēsturiskā mantojuma “Tipogrāfija” informatīvā stenda uzstādīšana”. Šāda tipa stendus laika gaitā plānots uzstādīt arī pie citiem kultūrvēstures objektiem pilsētā.

Sarkano ķieģeļu ēka uzcelta 1911. gadā kā īres nams, kura pirmā stāva telpas tika izīrētas tirgošanai, otrā stāva – dzīvošanai. Ēkas projekta autors nav zināms. Daudzdzīvokļu mājai bijuši vairāki īpašnieki, taču tikai viens uzvārds – Surmoņins – iesakņojies sabiedrībā kā ēkas vēsturiskais nosaukums. No 1912. gada ēkā darbojās tipogrāfija “Dorbs un Zineiba”. Tā bija viena no pirmajām tipogrāfijām, kas drukāja avīzes un citus iespieddarbus latgaliešu valodā. Tieši tāpēc arhitektūras piemineklim dots nosaukums “Tipogrāfija”. Izejot dažādus vēstures līkločus, 2014. gadā Surmoņinu nams diezgan bēdīgā stāvoklī nonāca pilsētas pašvaldības īpašumā. Māja tika iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

2021. gadā savas durvis vēra par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem atjaunotā, pārbūvētā Surmoņinu māja, kas pielāgota modernas dienesta viesnīcas vajadzībām Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēm. Ēka veiksmīgi restaurēta, saglabājot tās vēsturisko šarmu un interjeru. Tā ir nozīmīga gan no vēsturiskā, gan no kultūras aspekta, jo atrodas pašā pilsētas centrā un pievērš pilsētas viesu un tūristu uzmanību.

Informatīvā stenda atklāšanas pasākumā pateicības vārdi tika veltīti pašvaldības aģentūras «Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs» vadītājai Kristīnei Kokorevičai, Tūrisma attīstības centra vadītājai Jeļenai Kijaško un viņas palīdzei Elīnai Pastarei, Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Drelingam, Nacionālās kultūras mantojumu pārvaldes Latgales reģionālās nodaļas galvenajai valsts inspektorei Vilmai Platpīrei un citiem cilvēkiem, kuri atbalstīja šo Dienesta viesnīcas iniciatīvu.

Skaidrītes Svikšas foto