“Meža dienas 2022” ietvaros pilnveido Eversmuižas parka ainavu

Tika iestādīti 37 koku stādi – parastais ozols, parastā, platlapu un sudraba liepa

“Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!” ar šādu moto šogad daudzviet Latvijā norisinās Meža dienas. Ciblā, Eversmuižas parkā, 30. septembrī notika koku stādīšanas talka. Kopumā tika iestādīti 37 koku stādi – parastais ozols, parastā, platlapu un sudraba liepa.

Talkas laikā pašvaldības pārstāvji informēja par parkā augošajiem kokiem, krūmiem un to daudzveidību. Savukārt VAS “Latvijas valsts meži” Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Aldis Laganovskis iepazīstināja ar organizācijas darbību, statistikas datiem, kā arī pastāstīja par Latvijai tipiskāko unikālo dabas un kultūrvēsturisko ainavu saglabāšanu.

Eversmuižas parka ainaviskās vides pilnveidošanā piedalījās arī Ciblas vidusskolas skolotāji un audzēkņi. Tika iegūtas ne vien teorētiskās, bet arī praktiskās zināšanas koku stādīšanā – kā pareizi stādīt kokus un krūmus, kā pareizi veidot un kopt ainavu.

Ludzas novada pašvaldības vides inženieris Aleksandrs Narnickis saka paldies katram par aktīvu un čaklu līdzdalību “Latvijas Meža dienas 2022” norisē un paldies akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” par sadarbību!

Eversmuižas vecais parks kļūs par vairākiem jauniem kociņiem bagātāks