Gada satiksmes drošības pedagogs – Inna Zenovjeva no Preiļiem

Sākoties katram jaunam mācību gadam, sabiedrībā un mācību iestādēs pastiprināta uzmanība tiek pievērsta bērnu drošībai. Par to gādā ne tikai vecāki, bet arī skolu pedagogi. Tomēr viena lieta ir likt bērniem iemācīties satiksmes noteikumus, otra – piedāvāt variantus, kad viņi paši labprāt iesaistās šo zinību apguves procesā. Skolām sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju bija iespēja piedalīties projektā “Pedagogu tālākizglītības kursi par satiksmes drošības jautājumu mācīšanu sākumskolā un pamatskolā”. Projektā ar labiem panākumiem piedalījās arī Preiļu 2. vidusskolas un Riebiņu vidusskolas skolotāja, ceļu satiksmes noteikumu velosipēdistiem pulciņa vadītāja Inna Zenovjeva. Viņa kļuvusi par Gada satiksmes drošības pedagogu. Lūk, ko viņa pastāstīja.

“Plānojot darbu šim mācību gadam, gribu aktualizēt tēmu “Bērna drošība”. Skolā mācību stundās un ārpusstundu pasākumos ar bērniem tiek runāts par drošību internetā, par drošību mājās un sabiedriskajās vietās, par pirmās palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ceļu satiksmes noteikumiem, kurus ceturtās klases skolēni apgūst, piedaloties projektā “Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā”. Pabeidzot kursu, visi bērni kārto eksāmenu un saņem tiesības, kas dod iespēju patstāvīgi braukt ar velosipēdu jau no desmit gadu vecuma.

Piektās klases skolēniem ir iespēja piedalīties reģiona un valsts līmeņa konkursos “Jauno ceļu satiksmes dalībnieku forums”. Izglītības projektā “Gribu būt mobils” 6.–8. klašu skolēni apgūst, atkārto un nostiprina zināšanas ceļu satiksmes drošības jomā, īpaši pievēršoties tēmām par velosipēdu, mopēdu un elektroskrejriteņu vadītāju rīcību un uzvedību, piedaloties ceļu satiksmē. Vidusskolēni ir aktīvi konkursā “Gada jaunais autovadītājs”. Arī šogad darbs, lai izglītotu skolēnus par ar drošību saistītām tēmām, turpinās, piesakoties Valsts policijas izstrādātajai Drošības vēstnešu programmai.

Skolotājiem arī ir iespēja mācīties, paplašināt savas zināšanas satiksmes drošības jautājumos. Interesanta, aizraujoša sadarbība notika ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), piedaloties projektā, kurā izstrādāts jauns interaktīvs mācību līdzeklis “Ideju bankā”. Projekta ietvaros pirmo reizi tika organizēts pedagogu darbu konkurss “Gada satiksmes drošības pedagogs”. Tajā varēja piedalīties jebkurš Latvijas pedagogs, iesniedzot pašu sagatavotus metodiskos mācību materiālus ceļu satiksmes drošības tēmu mācīšanai. Konkursā piedalījos ar metodisko materiālu, tā bija galda spēle “Domino – spēle topošajiem satiksmes dalībniekiem!”, kuru var izmantot pamatskolā, runājot par ceļu satiksmes drošību. Bērns analizē situācijas, mācās pareizi šķērsot krustojumus un ievērot drošības noteikumus, iepazīstas ar luksofora gaismas signāliem un dažām ceļa zīmēm, kā arī mācās izvēlēties pareizo rīcību dažādās situācijās un rīcību nelaimes gadījumos. Kļuvu par konkursa laureātu un saņēmu Atzinības rakstu “Gada satiksmes drošības pedagogs””.

Inna Zenovjeva saka paldies par atbalstu un ieinteresētību Riebiņu vidusskolas direktorei Inetai Anspokai un Preiļu 2. vidusskolas direktorei Nadeždai Hļebņikovai, Ceļu satiksmes drošības direkcijas Preiļu nodaļas vadītājam Andrim Strodam par sadarbību, iesaistīšanos, konsultācijām darbā ar jauniešiem par ceļu satiksmes drošības jautājumiem.

Preiļu 2. vidusskolas un Riebiņu vidusskolas skolotāja, ceļu satiksmes noteikumu velosipēdistiem pulciņa vadītāja Inna Zenovjeva un projekta pedagogiem vadītāja Jeļena Horoškina

Lidijas Kirillovas teksts