Nenokavējiet mācības par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu!

Par bioloģiski vērtīgu zālāju (BDUZ) apsaimniekošanu praktiskas mācības iespējamas tikai augu aktīvajā veģetācijas posmā – vasarā. Arī šogad nepieciešamās zināšanas var iegūt tikai līdz septembra vidum, tādēļ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti aicina saimniekus nekavēties ar pieteikšanos mācībām.

Lai veicinātu izpratni par bioloģiski vērtīgo zālāju nozīmi ekosistēmā, nodrošinot tiem atbilstošu apsaimniekošanu un pievērstu uzmanību īpašo dabas vērtību saglabāšanai, mācības ir obligātas tiem lauksaimniekiem, kas iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase).

Saimnieki, kam aktuāls mācību apmeklējums, neatlieciet pieteikšanos, jo piedāvāto mācību kursu un norises vietu skaits ir ierobežots! Mācību ilgums ir divas dienas, kuru laikā saimnieki apgūs gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās nodarbības uz lauka. Dalība mācībās ir bez maksas. Aktuālo mācību piedāvājumu par zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanu, kas tiek aktualizēts katru dienu, var atrast Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra mājaslapā llkc.lv sadaļā “Tālākizglītība” vai arī sazinoties ar tuvāko reģionālo biroju.

2021. gadā atbalsta saņēmējiem nepieciešamo zināšanu ieguvei mācību laiku pagarināja līdz 2023. gada 30. maijam. Tas nozīmē, ka mācību apmeklēšanas periods ir garāks kā tiem atbalsta saņēmējiem, kuri atbalstam pieteikušies 2021. gadā, tā tiem, kuriem mācības bija jāapmeklē jau 2020. gadā. Tomēr jārēķinās arī ar to, ka pirmajā saistību gadā atbalsts tiek izmaksāts pilnā apmērā, otrajā – 50 % apmērā, bet atlikušie 50 % tiek izmaksāti tikai tad, kad mācības apmeklētas un Lauku atbalsta dienestā par to iesniegts atbilstošs apliecinājums.