Augu aizsardzības līdzekļu lietošanu nesamazinās

Šonedēļ Briselē notika Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēde, kurā diskutēja par jaunu priekšlikumu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgas lietošanas noteikumos. Eiropas Komisija bija plānojusi augu aizsardzības līdzekļu lietošanas samazinājumu dalībvalstīs ne mazāku par 50 procentiem. Latvija un vēl 18 citas Eiropas Savienības dalībvalstis šo priekšlikumu neatbalstīja.

Neskatoties uz to, ka Latvijā lietojam mazu augu aizsardzības līdzekļu daudzumu uz hektāru, Latvijai šis Eiropas Komisijas ierosinājums paredzēja samazināt lietojumu pat par vairāk nekā 50 procentiem. Tādēļ Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, kurš piedalījās sēdē, norādīja: “Ir svarīgi, lai visu dalībvalstu lauksaimniekiem ir vienlīdzīgas iespējas saražot kvalitatīvu produkciju. Latvijas ieskatā samazinājums galvenokārt ir jāveic tām dalībvalstīm, kurās augu aizsardzības līdzekļu lietošanas līmenis uz hektāru ir lielāks nekā ES vidēji.”

Kopumā Latvija atbalsta, ka jāmeklē risinājumi ilgtspējīgai augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, bet šis samazinājums būtiski pavājinātu lauksaimniecības ražu. Jāņem vērā, ka pagaidām efektīvas augu aizsardzības līdzekļu alternatīvas nav pieejamas. Tas ietekmētu ne vien ražas apjomu un kvalitāti, bet arī sekmētu kaitīgo organismu savairošanos, un tas nav tālredzīgi apstākļos, kad Krievijas izraisītais karš Ukrainā radījis satricinājumus globālajā pārtikas apgādē. Latvijai ir jāspēj nodrošināt savus iedzīvotājus ar Latvijā audzētu kvalitatīvu pārtiku. Prognozes graudaugu ražai Latvijā pašlaik ir labas, bet pēdējo nedēļu spēcīgās lietavas rada bažas par tās apjomu un kvalitāti. Sīkāka informācija par notikušo diskusiju atrodama tīmekļvietnē zm.gov.lv.