Latvijas garšīgākais medus ir Preiļu novada ZS “Tūmeņi”

Pagājušās nedēļas nogalē Biškopju vasaras saietā 2022, kas notika Preiļu novada atpūtas vietā “Silmalas”, sumināja konkursu “Latvijas garšīgākais medus 2022” un “Veiksmīgākā biškopības produkta etiķete 2022” laureātus.

Konkursa “Latvijas garšīgākais medus 2022” vērtēšana notika divās daļās. Vispirms medus ekspertu komisija izvērtēja iesniegtos 46 medus paraugus un noteica uzvarētājus trijās nominācijās. Konkursa “Latvijas garšīgākais medus 2022” nominācijā “Monoflorais medus” 1. vietu ieguva Edgara Soldāna latvāņu medus, kas iegūts ZS “Tūmeņi” Preiļu novadā. Nominācijā “Gaišais medus” uzvarēja Valdis Janovs, kura medus ievākts viedstropos uz LMT tehniskās ēkas jumta. Savukārt nominācijā “Tumšais medus” par vislabāko atzīts Rimanta Gaidamoviča medus no Valmieras novada. Biškopju vasaras saietā pasākuma apmeklētāji varēja nogaršojot 56 medus paraugus un nobalsot par savu favorītu. Apmeklētāju vērtējumā par “Biškopju iecienītāko medu” atzīts latvāņu medus no biškopja Edgara Soldāna ZS “Tūmeņi” Preiļu novadā.

Konkursā “Veiksmīgākā biškopības produkta etiķete 2022” piedalījās 14 biškopības produkcijas etiķetes. Ekspertu komisijas vērtējumā 1. vieta piešķirta Andrim Muižarājam no Ādažiem, 2. vieta – Artim Brūveram ar “Ādažu medus” no Ādažiem, bet 3. vieta – Edgaram Soldānam no Preiļu novada ZS “Tūmeņi”. Skatītāju simpātija tika noteikta Latvijas Biškopības biedrības sociālajā vietnē Facebook, kur uzvarēja biškopes Sintijas Ilsjānes iesniegtā etiķete no Alūksnes novada.

Uzmanību piesaista “Gaišā medus” uzvarētāja Valda Janova viedā bišu drava, kas izvietota uz LMT tehniskās ēkas jumta līdzās 5G bāzes stacijai. Pilsētā ievāktais medus ir tīrs, augstvērtīgs, un to apliecina arī pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR veikto pārbaužu rezultāti. Nu iegūts apliecinājums arī izcilajai medus garšas kvalitātei.

“Mēs ļoti lepojamies ar mūsu biškopja un, protams, bišu veikumu. Šī atzinība ir pierādījums tam, ka arī urbānajā vidē ar inovatīvu tehnoloģiju atbalstu ir iespējams attīstīt kvalitatīvus un vērtīgus produktus, kāpinot tradicionālo lauksaimniecības nozaru produktivitāti un paplašinot pārtikas ražošanai pieejamo areālu. Tas varētu kļūt arvien svarīgāk nākotnē, pieaugot pasaules populācijai un nepieciešamībai pēc vēl apjomīgākas pārtikas ražošanas, un šādiem izaicinājumiem mums ir jābūt gataviem jau šodien, pirms tie sasnieguši kritisku apmēru. Tādi risinājumi kā viedstropi, kas ar sensoru palīdzību sniedz padziļinātu informāciju par procesiem stropā un bišu labsajūtu, laika gaitā varētu kļūt par neatņemu biškopības sastāvdaļu, jo ļauj izvairīties no bišu bojāejas, piemēram, izsalstot,” skaidro LMT prezidents Juris Binde.

Urbānā bišu drava ar pieciem viedstropiem izveidota 2020. gadā, un tajā mīt vairāk nekā 150 000 bišu. Lai biškopji varētu sekot līdzi stropos notiekošajam, stropi aprīkoti ar sensoriem, kas mēra tā svaru, temperatūru, mitruma līmeni un bišu aktivitāti stropa iekšienē. Dravu var novērot gan ar kopējo tiešsaistes kameru, gan arī pētīt kukaiņu uzvedību ar kameru pie stropa skrejas. Viedo stropu apkopotā informācija ļauj kontrolēt ienesuma daudzumu un zināt, kad ir jāuzliek papildu medustelpas vai, gluži otrādi, – bitēm pietrūkst barības.