Bīskaps viesojās Preiļu katoļu draudzē

Bērni un pieaugušie saņēma Iestiprināšanas sakramentu

Svētdien, 17. jūlijā, Preiļu Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas katoļu draudzi apmeklēja Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.

Draudzes ticīgie, prāvests Jānis Stepiņš un Preiļu novada pašvaldības pārstāvji ekselenci sagaidīja pie baznīcas, pēc tam, draudzes korim dziedot, notika bīskapa svinīga ienākšana baznīcā. Tur viņš noturēja Svēto Misi, pasniedza Iestiprināšanas sakramentu bērniem un pieaugušajiem. Notika arī svētku procesija.

Noslēdzot dievkalpojumu, kas ilga gandrīz trīs stundas, bīskaps pateicās J. Stepiņam un draudzei par svētkiem un uzposto baznīcu, pašvaldībai par atbalstu dievnama remontos un novēlēja stipru ticību bērniem un viņu vecākiem, aicināja kopt un saglabāt tās garīgās vērtības, ko sniedz Baznīca un kas nodrošina mūžīgo dzīvi kopā ar Dievu Debesīs.

Svētku procesija apkārt baznīcai

Svētku procesijā Jānis Bulis (no labās) un Jānis Stepiņš

Egitas Terēzes Jonānes teksts un foto