Apbalvojumus saņēma NMPD darbinieki no Latgales reģiona

Apbalvojumu “Mūža ieguldījums” piešķir dienesta darbiniekiem pēc 25 nostrādātiem gadiem, godinot ilgo darba mūžu, godprātīgi un izcili veicot savus amata pienākumus. Šis apbalvojums piešķirts Vijai Strogonovai – Rēzeknes BAC atbalsta speciālists NMP brigāžu jautājumos.

Apbalvojumu “Par ieguldījumu” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu dienesta darbības pilnveidošanā. Tas var būt gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša uz dienesta pilnveidi vērsta darbība. Šis apbalvojums piešķirts Ievai Zvirbulei, Latgales reģionālā centra Daugavpils brigāžu atbalsta centra vadītājai...