Latgali rotā svētku egles

Latgali arī šogad rotā svētku egles – gan mežā augušas, gan mākslīgas un stilizētas.

Ja Daugavpilī ir cilvēku radīta egle no egļu zariem, kas ievietoti piramīdas karkasā, tad Ludzā uzstādīta egle, ko sameklēja mežā Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs. Arī Preiļos divas galvenās egles ir sameklētas un nogrieztas Preiļu novadā, turklāt pēc vairāku gadu pārtraukuma šis viens no galvenajiem svētku simboliem ir uzstādīts pilsētas centra laukumā. Tāpat arī Dagdas, Kārsavas un Balvu egles ir sameklētas vietējos mežos. Bet, lai saudzētu dabu, Līvānos un Krāslavā izrotāta egle, kas aug pilsētas centrā jau vairākus gadu desmitus, tikmēr Rēzeknē gadu no gadu sapoš mākslīgu egli...