Zvaniņš skan...

Skaidrīte Svikša

Kamēr laikapstākļi kā dziesmā “Zvaniņš skan” – šķiet, skanīgi saltajā gaisā sastingušas arī rūpes, tomēr... atkal daudzus piemeklē pirmssvētku steiga [kurai nevajadzētu saistīties ar Kristus dzimšanu] un gada nogales galu savilkšana [lai gan ik diena būtu jāplāno visu gadu]...