Sezonas laukstrādnieku darbi noritējuši veiksmīgi

Novembrī noslēdzās astotais gads, kopš veiksmīgi darbojas sezonas laukstrādnieku reģistrācijas modulis. Šo gadu laikā ievērojami pieaudzis saimniecību skaits, kuras izmanto sezonas laukstrādnieku moduli – šajā laukstrādnieku reģistrācijas gadā pieaugums bija 6 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 2021. gadā šo iespēju izmantoja 279 saimniecības, kuras sezonas darbos no 1. aprīļa iesaistīja 3530 lauksaimniekus. Visvairāk sezonas laukstrādnieku reģistrēts jūlijā un augustā – attiecīgi 1968 un 1413 darbinieki. Šī tendence ir stabila visos sezonas laukstrādnieku programmas īstenošanas gados. Arī šogad lielākais lauksaimniecību skaits tika reģistrēts Zemgalē un Ziemeļvidzemē – 77 un 59 saimniecības..