Izveidots jauns tūrisma maršruts un interaktīvā izstāde Lūznavas muižā

Noslēgumam tuvojas starptautiskais projekts «Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta «Sekojot inženiertehniskajām idejām» izveide», kas tika uzsākts 2019. gada nogalē. Projekta rezultātā izveidots jauns 620 km garš tūrisma maršruts, kas ved caur Rēzeknes novadu (Lūznavā), Pleskavas apgabalu (Pļusā) un Ļeņingradas apgabalu (Lugā). Maršruts būs interesants gan vietējiem ceļotājiem, gan tiem, kuri dodas ceļā no Eiropas uz Sanktpēterburgu...