Var pieteikties LEADER atbalstam

Šobrīd ir iespēja pieteikties atbalsta saņemšanai LEADER pasākumā. LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no šī pasākuma pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu risināšanā...