Jāinformē par mežā veiktajām darbībām

Gads tuvojas noslēgumam, un meža īpašniekiem, tāpat kā lauksaimniekiem, jāiesniedz informācija valsts iestādēm par gada laikā savā īpašumā veiktajām darbībām. Meža īpašniekiem ir pienākums ne tikai veikt meža inventarizāciju vismaz reizi 20 gados un iesniegt datus Valsts meža dienestam, bet arī katru gadu līdz 1. februārim jāinformē meža dienests par iepriekšējā gadā veikto mežsaimniecisko darbību savā meža īpašumā...