Līdz novembra beigām biteniekiem jāsniedz ziņas par bišu saimju skaitu

Līdz 30. novembrim medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram (LDC) jāsniedz pārskats par bišu saimju skaitu uz 1. novembri.

Informāciju var ievadīt elektroniski mājaslapas autorizētajā sadaļā info.ldc.gov.lv vai mobilajā lietotnē “e-LDC”, jāpaziņo ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs, pārskata datums un bišu saimju skaits. Ja bišu saimes ir izvietotas vairākās novietnēs un pēc pēdējā atskaites datuma ir bijušas izmaiņas saimju skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, tad izmaiņu datumā tas ir jāaktualizē visās novietnēs...