Polijas kartupeļus drīkst tirgot tikai ar īpašu sertifikātu 

Turpmāk pārtikas kartupeļus no Polijas tirgošanai Latvijā drīkstēs ievest tikai ar sertifikātu, kas apliecina, ka kartupeļiem nav gaišo gredzenpuvi izraisošās baktērijas “Clavibacter sepedonicus”. Tāpat Polijas augu aizsardzības dienestam par kartupeļu kravas nosūtīšanu iepriekš būs jāpaziņo Latvijas Valsts augu aizsardzības dienestam...