Meža īpašnieki ir ieguvēji no derīgas inventarizācijas

Meža īpašniekiem vismaz reizi 20 gados ir jāveic meža inventarizācija, to paredz Meža likums. Tāpēc Valsts meža dienests (VMD) aicina pārliecināties par sava meža inventarizācijas derīguma termiņu. Ja tas beidzies vai tuvojas beigām, ir jāveic atkārtota meža inventarizācija un jaunie dati jāiesniedz Valsts meža dienestam. Atjaunoti meža dati ir būtiski arī valsts iestādēm, piemēram, reģistrējot meža ugunsgrēkus...