Intervija ar dzejnieci Janīnu Dukuli

“Lobu reitu, Latgaleite” – ar šiem vārdiem sākas pirmā nodaļa būtībā unikālā grāmatā, kas domās briedēta gandrīz 20 gadus, bet vien šogad sākusi ceļu pie lasītājiem. 12. jūnijā dzejniece un tulkotāja Janīna Dukule nosvinējusi skaistu jubileju, bet pēc trim mēnešiem – 12. septembrī Dzejas dienu noskaņās lasītājiem pieteica savu “pirmdzimto” radošo bērnu – grāmatiņu, kurā ir dzejoļi latviešu, latgaliešu un krievu valodā (ieskats viņas dzejas pasaulē – avīzes 9. lpp.). Tās nosaukumam izvēlētas dzejoļa rindas “Все те же соловьи”, jo krieviski tapis gan daudz dzejoļu, gan runā vairums draugu. Janīna ir vadījusi pasākumus, izlaidumus, kāzas un pat bēres… Iepazīsimies – cilvēks, kurš dzīvi iepazinis caur tās dziļumu un atklāj to savā dzejā...