Pelēču pamatskola ir īsta lauku kopienas skola

Ir jāsaglabā tās skolas, kur šobrīd izglītība ir nodrošināta – to uzsvēra Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti septembrī, iepazīstinot Izglītības un zinātnes ministriju ar izglītības kvalitātes pārskatu šīs organizācijas dalībvalstīs, tostarp Latvijā. Pārskata autori uzskata, ka, samazinot šādas izglītības ieguves vietas, Latvija var nokļūt bēdīgā situācijā, ka daļa apdzīvotu vietu nefunkcionē vai pat izmirst. “Vietējā Latgales Avīze” tamdēļ sāk jaunu rubriku “Lauku skolām būt” ar domu atklāti diskutēt par skolu, kas ir ne tikai izglītības un kultūras sala konkrētā pagastā vai mazpilsētā, bet arī kā kopienas saturētāja. Šoreiz saruna notika Pelēču pamatskolā...