Sakoptāko mežu konkursa laureāti viesojās Latgalē

Jau piekto gadu notiek Latvijas Meža īpašnieku biedrības konkurss “Sakoptākais mežs”. Augustā iepriekšējo gadu konkursa laureāti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz diviem īpašumiem Latgalē. Komanda apskatīja vēl neredzēto saimnieka Ludviga Karveļa meža īpašumu un atkārtoti apciemoja 2019. gada uzvarētāju Aivaru Vanagu...