“Vietējā Latgales Avīze” jautā Preiļu novada pašvaldībai – Kāds būs Preiļu pils jaunais saturs?

Atbild Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis:

“Vai Preiļu pilij ir “saturs”? Preiļu novada domei nekad nav bijis un diemžēl arī pašreiz nav redzējuma par to, ar kādu saturu pašvaldība vēlas piepildīt pili, kas radītu vilkmi, būtu pievilcīgs gan vietējiem iedzīvotājiem, gan novada ciemiņiem un kas neradītu zaudējumus pašvaldībai (pils uzturēšanas izmaksas, darba algas utt.)...