Teiču dabas rezervātā apkaro latvāņus

Lai būtiski mazinātu invazīvās sugas Sosnovska latvānis izplatību Teiču dabas rezervātā, Dabas aizsardzības pārvalde 9 ha platībā Islienes upes krastos, Pulceņu pļavās un Ozolsalā veic to ierobežošanu ar herbicīdu maisījumu...