Sēklaudzētāji varēs izvēlēties kaitēkļu invāzijas noteikšanu sēklās

Apstiprināti grozījumi MK noteikumos par eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, kuros papildinātas prasības sēklaudzētājiem par izlases sēklas kvalitāti...