Privāto mežu un zālāju īpašnieki piedalās aptaujā

Augustā ir sākusies un līdz 2021. gada decembra beigām turpināsies aptauja, lai izpētītu privāto zemju īpašnieku vajadzības par nepieciešamajiem atbalsta veidiem dabas vērtību saglabāšanai privātajos mežos un zālājos. Aptauja ir anonīma. Anketu var aizpildīt gan pie LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra konsultantiem, gan arī tiešsaistē mājaslapā llkc.lv vai latvianature.lv...