Tematiskā lappuse - Represēto piemiņai

Valentīnas Purviņas (Vanagas) atmiņas par izsūtījuma laiku un atgriešanās ceļu uz Latviju

PAULĪNA VANAGA (1913–2014) izsūtīta kopā ar meitiņām Antoņinu (1936) un Valentīnu (1938–1980 ) no Daugavpils apriņķa Preiļu pagasta Puncuļu sādžas uz Krasnojarskas novada Dzeržinskas rajonu. No 1949. gada aizbraukusi no kolhoza un strādājusi pienotavā Dzeržinskā. Atbrīvota 1957. gada 10. janvārī. Meitiņas reevakuētas uz Latviju 1946. gada 15. oktobrī. Vīrs Voiceks Vanags (1901–1941) līdz padomju okupācijai strādāja Preiļu policijā par vecāko kārtībnieku. 1940. gadā tika atbrīvots no darba. 1941. gada 14. jūnijā paņemts no Daugavpils aerodroma, kur bija šķūtīs. Izsūtīts uz Usoļlag jeb Soļikamskas nometni Permas novada Soļikamskas rajonā. Miris 1941. gada 20. septembrī...