Piedalies E-lauku dienā par slaucamo govju ganībām

2. jūlijā tiešsaistē notiks lauku diena, kurā Preiļu novada Saunas pagasta zemnieku saimniecības “Ramanīši” saimniece Tekla Broņislava Romanovska dalīsies pieredzē, kā viņa apsaimnieko sava ganāmpulka ganības, slaucamās govis ganot videi draudzīgā daudzlauku ganību sistēmā. Savukārt SIA “Latvijas Šķirnes sēklas” galvenā agronome Dr.agr. Iveta Gūtmane stāstīs par svarīgākajiem zāles zelmeņa audzēšanas priekšnosacījumiem ganībām...