LVM Dienvidlatgalē šogad atjaunos mežus vairāk nekā 1000 hektāru platībā

Pēc Meža resursu monitoringa datiem 2020. gada 1. janvārī Latvijā meža platība bija 3292 tūkstoši hektāru, no kuriem valstij pieder 1521 tūkstotis hektāru (46,2 % no visu mežu platības). Pārējo īpašnieku meža kopplatība bija 1771 tūkstotis hektāru (53,8 % no visu mežu platības). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2019. gadā izcirstās koksnes apjoms ir palielinājies par 3,7 %, apliecina Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava” publicētie monitoringa dati. Savukārt Centrālās Statistikas pārvaldes dati liecina, ka, lai arī izcirstās mežu platības joprojām pārsniedz atjaunoto meža platību, tikai 2015. gadā nedaudz šo dinamiku mainot, tomēr meža atjaunošanas procesiem ir augšupejoša tendence...