AS “Preiļu siers” paziņojums par sabiedrisko apspriešanu GROZĪJUMIEM A KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS ATĻAUJĀ

AS „Preiļu siers”, reģ. nr. 50003026431, juridiskā adrese: Daugavpils iela 75, Preiļi, LV-5301, (Iekārtas īpašnieks un Operators) paziņo, ka ir sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nr. DA111A0001 pārskatīšanai un atjaunošanai, ko VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi 10.03.2021. Izmaiņas atļaujā ir saistītas ar to, ka tiek palielināts siera, saldā krējuma (blakusprodukts) un sauso piena produktu ražošanas apjoms, kā arī uzstādītas jaunas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas. Vienlaikus ir aktualizēta arī informācija par izmantotajām ķīmiskajām vielām...