Tiks īstenotas 25 iedzīvotāju iniciatīvas

Mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” Viduslatgales pārnovadu fondā iesniegti 55 projektu pieteikumi – par desmit projektiem vairāk nekā pagājušajā gadā. Iedzīvotāju piedāvājums ir daudzveidīgs, taču izvērtējot komisija lūkojās, lai projekta ieguvēji būtu pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa...