Lemj par valsts budžeta aizņēmumu projekta realizācijai

Riebiņu novada dome vēlas saņemt valsts budžeta aizņēmumu vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo aizņēmumu summu 400 000 eiro apmērā...