Saruna ar Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Inesi Stahovsku

Līvānos ir viens no lielākajiem uzņēmumu īpatsvariem Latgales pilsētās (šobrīd tie ir 760 uzņēmumi). Turklāt līvānieši attīsta eksportu (kūdras, optiskās šķiedras, metāla u.c. produkcijas) un ražo zīmola preces („Līvānu ķiploks”, „Zemnieku saldējums” u.c.). „Vietējā Latgales Avīze” jautāja Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājai Inesei Stahovskai, kāds ir Līvānu novada uzņēmējdarbības veiksmes stāsts...